Search
Close this search box.

Do čeho investovat peníze, konzervativně?

Dřevený panáček vykračuje po schodách, kde jsou nápisy jako úspory a investice. Koncept do čeho investovat peníze jako konzervativní investor
Zdroj: shutterstock.com

Každý z nás má jinou míru tolerance k riziku, zejména pokud jde o investování. Někteří investoři analyzují prognózy, jiní se dívají na čtvrtletní zprávy. Otázka však zní: Do čeho investovat peníze pokud se řadíte mezi konzervativní investory?


Konzervativní investor 

Pro většinu z nás jsou agresivní investiční strategie a volatilita něčím, bez čeho se dokážeme obejít.

Na druhou stranu konzervativní investoři vyhledávají pouze robustní a stabilní investice, které mohou dlouhodobě zhodnotit jejich peníze.

Nadměrnou euforii nechtějí mít ve svém investičním portfoliu, zejména pokud se blíží jejich odchod do důchodu. 

Potěšující zprávou pro investory, kteří dávají přednost konzervativní strategii je, že existují investiční strategie a aktiva určené právě pro ně.


Přínosy konzervativního investování 

Konzervativní investování má řadu výhod a dopřává investorům klidnější spánek. Kapitál investovaný do konzervativnějších investičních nástrojů není vystaven velkému riziku.

To ovšem také znamená, že výnosy nejsou tak velké, jako je tomu u agresivnějších investic. 

Agresivní investice obvykle vyžadují důkladné sledování trhu a přizpůsobení investičního portfolia, které zohledňuje kolísavost trhů, na nichž se pohybují. 

Na druhou stranu konzervativnější investice nevyžadují tolik pozornosti. To však nutně neznamená, že bychom se od nich měli zcela distancovat.

Případné úpravy a přizpůsobení investičního portfolia jsou obvykle méně drastické a méně frekventované. 

Zkušenější investoři si uvědomují, že potřebují přiměřenou diverzifikaci a omezit riziko, aby měli vyvážené a stabilní investiční portfolio.

Konzervativnější investoři mají tendenci investovat svůj kapitál do investičních nástrojů, které jsou méně citlivé na kolísání trhu. 

Solidní investiční portfolio by mělo být přiměřeně diverzifikované, aby zajistilo stabilní růst a zároveň dostatečné krytí vašeho kapitálu.


Příklady konzervativních investic   


Korporátní dluhopisy 

Pokud společnost vyžaduje finanční prostředky na financování nového investičního nástroje nebo na expanzi skladových prostor, vydává tzv. korporátní dluhopisy.

Korporátní dluhopisy jsou cenné papíry, a na rozdíl od akcií zajišťují svým držitelům předem stanovený finanční výnos.

Při koupi dluhopisu poskytujete emitentovi (vydavateli) půjčku. Emitent se na oplátku zavazuje, že vám bude pravidelně vyplácet úrok až do doby splatnosti dluhopisu. 


Pokladniční poukázky 

Státní pokladniční poukázka je cenný papír se splatností zpravidla 3 až 12 měsíců. Vydává je stát nebo instituce veřejné správy.

Investoři mohou investovat do tohoto investičního nástroje, který je většinou bezpečnější a zaručuje stabilnější výnos než samotné dluhopisy. 

Přestože korporátní dluhopisy mají vyšší výnos než státní pokladniční poukázky, jejich držitel na sebe bere o něco vyšší riziko.

Pokladniční poukázky garantují vyšší míru zabezpečení, neboť jsou vydávány státem a samotný stát má delší životaschopnost než nezávislá společnost.  


Fondy peněžního trhu 

Jedná se o fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu (obvykle nástroje se splatností do 1 roku). Výnos těchto fondů je silně ovlivněn vývojem úrokových sazeb. 

Fondy jsou obvykle vyhledávané konzervativními investory, jelikož se vyznačují nízkou mírou kolísavosti.

Další výhodou fondů peněžního trhu je, že si můžete vybrat z několika různých kategorií, do kterých lze investovat. 

Pro obezřetnější investory existují vládní fondy peněžního trhu. Ty zpravidla investují více než 90 % svých prostředků do cenných papírů, za které ručí a které jsou kryté samotnou vládou. 


Akcie, které vyplácejí dividendy 

Investování do akcií je obvykle spojené s určitou mírou rizika. Nicméně i konzervativní investoři si uvědomují, že určitá míra expozice na akciovém trhu je nezbytná pro dosažení dlouhodobého růstu jejich portfolia. 

Naštěstí existuje jedna kategorie akcií, která může oslovit řadu konzervativních investorů, tj. dividendové akcie. Dividendové akcie často dosahují lepších výsledků v době, kdy je trh na dně. 

Pasivní příjem plynoucí z dividend je něčím, co přitahuje mnoho investorů. V době, kdy jsou úrokové sazby na nízké úrovni, mohou dividendové výnosy představovat mnohem lukrativnější investiční nástroj.  


Závěr

Do čeho investovat peníze, pokude jste konzervativní investor?

Na trhu existuje spousta investičních příležitostí, jak investovat konzervativně. Mezi taková aktiva patří zejména dluhopisy, pokladniční poukázky nebo dividendové akcie.

Nicméně potenciál růstu je výrazně nižší, než je tomu u agresivnějších investičních nástrojů. Proto zjistětě, jakou máte toleranci vůči riziku. Následně zvolte vhodnou investiční strategii.


Zdroj: The Motley Fool

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00

Aktuálně

Akcie GameStopu stoupají po dokončení prodeje akcií v hodnotě 933 milionů dolarů po šílenství kolem memů

25. 5. 2024

|

1:18

Povzbuzeni výsledky Nvidia, Wall Street doufá v „scénář Zlatovlásky“

25. 5. 2024

|

0:09

Jak Morgan Spurlock a „Super Size Me“ změnili náš pohled na rychlé občerstvení

24. 5. 2024

|

22:30

Nasdaq vede americké akcie výše v pátek, i když Dow ukončuje pětitýdenní vítěznou šňůru

24. 5. 2024

|

22:10

Bydlení zvyšuje náklady na život – ale vyšší sazby nejsou pachatelem

24. 5. 2024

|

21:49

Bidena vyřadili z hlasovacích lístků v Ohiu. Guvernér to označuje za ‚absurdní‘.

24. 5. 2024

|

20:59

Nadcházející webinář:

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00