Search
Close this search box.

Řízení rizika

Risk je někdy zisk. Neplatí to ale vždycky. Risk může být také velká ztráta. Jsme tu pro Vás, abyste zvládli efektivně řídit riziko. 

Upozornění na rizika

Názory na webu Škola Obchodování

Veškeré názory, zprávy, průzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na tomto webu jsou poskytovány jako obecný komentář a nepředstavují investiční rady. Škola Obchodování nepřijímá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné za jakoukoli ztrátu zisku, která může vzniknout přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na tyto informace.

Přesnost informací

Obsah tohoto webu se může kdykoli bez předchozího upozornění změnit a je poskytován pouze za účelem pomoci obchodníkům při nezávislých investičních rozhodnutí. Škola Obchodování přijalo přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na webových stránkách. Nezaručuje však přesnost a nepřijímá odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo z obsahu nebo z vaší nemožnosti přístupu na web, nebo za jakékoli zpoždění nebo selhání přenosu, přijetí oznámení zaslaná prostřednictvím tohoto webu.

Distribuce

Tato stránka není určena k distribuci ani použití žádnou osobou v žádné zemi, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy. Žádná ze služeb nebo investic uvedených na tomto webu není k dispozici osobám s bydlištěm v zemi, kde by poskytování těchto služeb nebo investic bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy. Je odpovědností návštěvníků tohoto webu zjistit podmínky a dodržovat všechny místní zákony nebo předpisy, kterým podléhají.

Odkazy třetích stran

Pro vaše pohodlí jsou poskytovány odkazy na stránky třetích stran. Takové stránky nemáme pod kontrolou a nemusejí se řídit stejnými standardy ochrany osobních údajů, zabezpečení nebo přístupnosti jako naše. Škola Obchodování nepodporuje ani nezaručuje nabídky poskytovatelů třetích stran, Škola Obchodování není odpovědná za bezpečnost, obsah nebo dostupnost webů třetích stran, jejich partnerů nebo inzerentů.

Nadcházející webinář:

Nvidia: Příběh růstu a inovací - Jak se z vizionářského startupu stala technologickým lídrem

Datum: 3. července

Čas: 18:00