Search
Close this search box.

Investice proti inflaci: Definice, aktiva a rizika

Nákupní košíky s potravinami na hromadě mincí na žlutém pozadí, koncept rostoucí inflace a zdražování potravin, investice proti inflaci
Zdroj: shutterstock.com

Zvýšená inflace nutí investory přemýšlet o tom, jak by mohli ochránit svá investiční portfolia. Otázka však zní: Které investice proti inflaci jsou účinné? V následujícím článku se dozvíte, jak efektivně ochránit vaše investice. 


Co znamená „investice proti inflaci“?

Inflace snižuje hodnotu finančních aktiv i jejich potenciální výnosy. To znamená, že veškerá aktiva ztrácejí svou kupní sílu. 

Úkolem investorů je najít způsoby, jak ochránit hodnotu svých portfolií, a do značné míry se jedná o úlohu defenzivní. 

Bohužel neexistuje žádný zaručený návod, který by dokázal spolehlivě ochránit kupní sílu stávajících aktiv. 

Když investoři hledají řešení, jak se zajistit proti inflaci, obvykle hledají aktiva, která mají schopnost generovat výnosy, a alespoň se vyrovnají míře inflace nebo ji dokonce překročí.

Přestože existují některá preferovaná aktiva, na která se mohou investoři v době inflace obrátit, rozhodně neexistují žádné záruky. 


Která investiční aktiva zvolit? 

Níže je seznam investic, které lze zvážit během období zvýšené míry inflace: 


Zlato

Zlato je zřejmě prvním aktivem, které řadu lidí napadne, když se snaží zabezpečit proti inflaci. Ve skutečnosti si zlato v tomto ohledu ne vždy získalo dobrou pověst, zejména v konkrétních hospodářských obdobích. 

Analytička ze společnosti Morningstar Amy Arnottová vyhodnotila korelaci zlata s inflací za poslední půlstoletí na úrovni -0.16, což znamená, že zlato má jen minimální korelaci s inflací. 

Zlato navíc negeneruje žádné úroky ani dividendy, a proto investoři spoléhají výhradně na to, že jeho hodnota poroste alespoň o tolik, o kolik vzroste inflace.

Arnottova analýza také ukázala, že během tří níže uvedených historických období zlato v jednom z nich výrazně překonalo výkonnost některých aktiv, ale v ostatních dvou výrazně zaostávalo a dosahovalo záporných výnosů.

Zdroj: Morningstar, CNBC


Nemovitosti 

Třídou aktiv ve výše uvedeném grafu, která ve všech třech obdobích překonala inflaci, byly nemovitosti, zejména nemovitostní fondy REIT

Nemovitosti mají oproti zlatu výhodu v tom, že jejich hodnota se může během inflačního období zhodnocovat a navíc se může navyšovat i vyplácená dividenda.

Přednost by měly mít majetkové fondy než hypoteční, neboť majetkové fondy lépe korelují s inflací. 

Vlastnictví hypotečního fondu REIT by se spíše podobalo držení dlouhodobých dluhopisů, které nenabízejí žádné výrazné zhodnocení, pokud neklesnou sazby, a v období vysoké inflace mají tendenci dosahovat horších výsledků.


Komodity

Na základě výše zmíněného grafu dosahovaly lepších výsledků, a to ve dvou ze tří období. Navíc ve všech třech období byly výnosy kladné.

Komodity mohou zahrnovat aktiva, jako jsou drahé kovy, ropa, plyn, obilí, potravinářské výrobky, stavební materiály nebo dřevo. 

I když existují akcie, jejichž cena roste stejně jako cena těchto komodit, pro investory může komoditní fond představovat způsob, jak se přímo podílet na růstu cen komodit.


Dluhopisy

Protiinflační dluhopisy jsou dlouhodobé dluhopisy, které jsou vydávaný vládou. Jejich výnos obvykle odpovídá míře inflace. 

Jinými slovy, investice do těchto dluhopisů se reálně nezhodnotí, a zároveň nedochází k jejich znehodnocení. 


Akcie

Obecně platí, že se akcie pohybují směrem nahoru společně s inflací, ale investiční skupina John Hancock Investment Management upozorňuje, že vzájemný vztah mezi akciemi a inflací je mnohem komplexnější.

Zdá se, že když je vyšší míra inflace, tak akcie nedosahují vyšších výnosů, zatímco když je inflace mírná a pohybuje se v rozmezí 1 až 4 %, tak se akciím daří. 

Přínos akcií jako ochrany proti inflaci se může projevit především u určitých typů společností. Například společnosti, které se silně zaměřují na přírodní zdroje, by měly s inflací více korelovat.

Rovněž firmy, které mají vyšší pákový efekt, což znamená vyšší fixní náklady, mohou zvedat ceny a zároveň udržovat náklady do značné míry fixní, zatímco firmy, které jsou závislé na surovinách, nemají takovou flexibilitu.


Kryptoměny

Často se diskutuje o tom, jestli by Bitcoin nebo jiné kryptoměny mohly posloužit jako pojistka proti inflaci, ale skutečnost je taková, že k zodpovězení této otázky neexistuje dostatečné množství údajů.

Bitcoin existuje teprve od roku 2009 a inflace byla za celou dobu jeho existence poměrně na nízké úrovni, zatímco cena Bitcoinu v uplynulém desetiletí několikrát prudce vzrostla a několikrát poklesla.


Kterým aktivům se vyhnout? 

Je dobré nepřehlédnout i další typy aktiv. Zejména u těch, u nichž se očekává, že v období inflace nebudou mít dostatečnou výkonnost. Patří mezi ně například:


Vládní a korporátní dluhopisy

U dluhopisů, které nabízejí fixní výnos, si můžete být téměř jisti, že jejich výkonnost nebude zázračná. Pokud je inflace vyšší než samotný úrok dluhopisu, bude v podstatě vykazovat záporný výnos očištěný o inflaci.


Hotovost

Hotovost a investiční nástroje s krátkodobým fixním výnosem, jako jsou CD (depozitní certifikáty), mohou být z hlediska jiných rizik bezpečné, ale pokud je jejich výnos nižší než je míra inflace, dochází k poklesu jejich hodnoty.


Akcie orientované na luxusní a spotřební zboží 

Tyto akcie mohou vykazovat horší výkonnost, neboť zákazníci se při růstu cen raději rozhodnou pro jejich levnější alternativu.

Matematické odhady jsou možná snadné, ale skutečně se zajistit proti inflaci nikoli. Níže uvádíme důvody, proč tomu tak je. 

  1. Předpovědi inflace jsou jen odhady a nemusí zohledňovat druhy výrobků, které kupujete.

  2. Dokonalé zajištění proti inflaci neexistuje a je nutné provést kvalifikovaný odhad, jaké investice mohou zajistit požadovaný výnos. Pokud všichni investují do stejných protiinflačních aktiv, mohou být jejich ceny poněkud nadsazené.

  3. Všechny investice jsou rizikové, a proto je třeba přijmout kompromisy v oblasti rizik, které kromě inflace zahrnují i řadu dalších faktorů.


Závěr

Investoři neustále dělají kompromisy mezi rizikem a výnosem ve snaze maximalizovat růst v rámci daných rizikových kritérií.

Pochopení vlivu inflace na různé typy investic, se pak stává důležitým kritériem, které je třeba posoudit společně s dalšími aspekty rizika. 


Zdroj: Seeking Alpha

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00

Aktuálně

Trumpův imigrační plán by mohl přidat biliony dolarů k národnímu dluhu

18. 5. 2024

|

1:03

Horská dráha Roaring Kitty: Šílenství kolem GameStop a AMC je ‚výjimečná událost‘

18. 5. 2024

|

0:10

Proč se ETF ARK Innovation od Cathie Woodové potýká s problémy, přestože na akciovém trhu probíhá rally.

17. 5. 2024

|

23:28

Pracovníci závodu Mercedes v Alabamě hlasují proti odborům, což zpomaluje snahy UAW na jihu

17. 5. 2024

|

22:28

Dow uzavřel poprvé v historii nad 40 tisíci, S&P 500 zaznamenal 4. týdenní růst v řadě

17. 5. 2024

|

22:07

Ti, kdo se nejvíce těší na Dow 40,000? Prodejci klobouků.

17. 5. 2024

|

21:34

Nadcházející webinář:

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00