Search
Close this search box.

Co je hedge fond, a jak funguje? 

Ruka držící žlutou propisku ukazující na kus papíru, kde je napsán hedge fond v angličtině, statistiky a portfolia
Zdroj: shutterstock.com

Hedge fond je alternativní investice, která využívá komplexní investiční techniky, čímž se liší od podílových fondů a ETF. Jeho cílem je dosahovat nadprůměrných výnosů a překonávat tak trh.


Definice

Zajišťovací fond je profesionálně spravovaný fond, který prostřednictvím sdružených peněz nakupuje investiční cenné papíry a další investice. 

Hedge fond je soukromý fond, který nepodléhá regulačním a provozním opatřením. To mu umožňuje podstupovat vyšší rizika a uplatňovat sofistikovanější investiční strategie.  

Správce hedgeového fondu může za účelem maximalizace výnosů a minimalizace rizika držet tradiční investiční cenné papíry.

Na druhou stranu může využívat i netradiční investice, včetně krátkých pozic a derivátů, jako jsou opce. 

Kvůli své agresivní a spekulativní povaze může být hedge fond rizikovější než veřejný fond, jako je podílový nebo ETF fond.  


Princip fungování

Stejně jako podílový fond nebo ETF používá zajišťovací fond k realizaci svých investičních strategií peníze získané od investorů.  

Investoři, kteří investují do hedge fondů, jsou obvykle institucionální investoři, penzijní ústavy a jednotlivci disponující velkým kapitálem.  

Tito hráči si mohou dopřát vyšší investiční nároky, které jsou často spojené s hedgeovými fondy. Investice se mohou pohybovat mezi 100 000 a 2 miliony dolarů. 

Zajišťovací fondy mají obvykle krátkodobé investiční cíle. To znamená, že jejich aktiva jsou do jisté míry likvidní. Některé strategie zahrnující deriváty nebo soukromý kapitál mohou být výrazně méně likvidní. 

Řada hedge fondů však povoluje výběry pouze na konci měsíce nebo čtvrtletí. Některé si vyhrazují právo výběry zcela zmrazit, pokud to vyžadují specifické podmínky. 

Hedgeové fondy musí však dodržovat určité požadavky stanovené zákonem o cenných papírech z roku 1933.

Na některé hedge fondy se vztahuje právní úprava ze strany Komise pro obchodování s komoditními kontrakty (Commodities Futures Trading Commission)


Historie

První hedge fond údajně založil v roce 1949 Alfred W. Jones, který využíval strategii nákupu akcií zajištěných krátkými prodeji.  

Jones později vytvořil zajišťovací fond na bázi poplatků a přeměnil jej na komanditní společnost.

Zřejmě největší rozmach hedge fondů nastal v 90. letech 20. století. Mezi známější investiční domy patří například Bridgewater Associates a Paulson & Co.  

Podle článku Reného Stulze dosahovaly od roku 1994 hedgeové fondy zpravidla podobných výnosů jako index S&P 500.

Od finanční krize v letech 2007-2008 však řada hedgeových fondů nedosahovala lepších výsledků než tržní indexy. 

Poznámka: Řada zajištovacích fondů mohou za běžných ekonomických a tržních podmínkách přinášet stabilní výnosy.

Investiční požadavky  

Pro fyzické osoby je investování do hedgeových fondů obecně omezené na kvalifikované investory, kteří musí disponovat minimálním kapitálem ve výši 1 000 000 USD nebo mít minimální příjem alespoň 200 000 USD za poslední dva roky.  


Poplatky

Poplatky u hedge fondů se obvykle pohybují v rozmezí 1-2 % za správu aktiv a navíc 20 % z výnosů fondu překračujících předem stanovenou referenční hodnotu. 

Běžná struktura poplatků se označuje jako „2 a 20“, která odráží 2 % poplatek za správu aktiv plus 20 % za výkonnostní bonus, který dostává správce nebo manažerský tým hedgeového fondu. 


Investiční strategie 

Strategie zajišťovacích fondů mohou zahrnovat širokou škálu aktiv a strategií, a to nad rámec tradičních investičních instrumentů.

Mezi základní investiční strategie mohou patřit: 

 • Prodej nakrátko 
 • Obchodování s volatilitou 
 • Arbitráž 
 • Kapitál s pákovým efektem K běžným investičním strategiím hedgeových fondů patří: 

 • Řízené termínované obchody: Obchodování s portfoliem akciových, měnových nebo komoditních kontraktů. 

 • Dlouhé / krátké pozice: Strategie, jejímž cílem je zvýšit výnosy a zároveň snížit celkové tržní riziko. 

 • Strategie řízené událostmi: Často se jedná o nákup cenných papírů společností, které vyhlásily bankrot nebo společností, u nichž se předpokládá, že budou ovlivněny určitou událostí, s předpokladem budoucího zisku, až tato událost nastane. 

 • Kvantitativní strategie: Mohou využívat automatizované obchodování založené na systematické nebo algoritmické analýze dat. 

 • Globální makro strategie: Analyzuje globální makroekonomické trendy s cílem využít investiční příležitosti spojené s geopolitickými událostmi, měnovými kurzy, úrokovými sazbami nebo cenami komodit. 


Hedge fond a vyhodnocení

Proces vyhodnocování hedgeových fondů je v zásadě podobný jako u podílových fondů a ETF, ačkoli údaje o hedgeových fondech nejsou zveřejňovány a tyto fondy poskytují své informace pouze akreditovaným investorům. 

Investoři by měli zvážit zejména poplatky daného fondu, jeho výkonnost, rizikové faktory a investiční strategii.

 • Poplatky: Poplatky u hedge fondů jsou běžně pohybují kolem 1-2 % za správu aktiv plus 20 % z výkonnosti nad předem stanovenou referenční hodnotu. 

 • Výkonnost: Předchozí výkonnost není zárukou budoucích výsledků, ale přesto je důležité před investicí prostudovat historii. Investoři si mohou prohlédnout kombinaci krátkodobé a dlouhodobé historie výkonnosti, stejně jako výkonnost během nestálých tržních podmínek nebo hospodářského poklesu. 

 • Rizikové faktory: Investoři si mohou projít ukazatele volatility, jako je směrodatná odchylka, a podívat se na maximální propad a měsíce zotavení z extrémních tržních podmínek. 

 • Strategie: Existují sofistikované strategie hedgeových fondů, jako je arbitráž, long/short equity a událostmi řízené strategie, kterým by investoři měli před investicí porozumět. 

 • Požadavky na investici: To znamená, že investoři musí mít minimální čisté jmění ve výši 1 000 000 USD nebo minimální příjem ve výši 200 000 USD za poslední dva roky. 

 • Prospekt: Tento dokument obsahuje podrobnosti o investičním cíli nebo strategii fondu, poplatcích, výkonnosti, správě a pravidlech pro zpětný odkup. 

 • Formulář ADV: Jedná se o povinný formulář, který obsahuje základní informace o správě fondu 

Poznámka: Investoři, včetně retailových investorů, kteří nejsou způsobilí investovat do hedgeového fondu, mohou jako alternativu zvážit investici do  „fondu hedgeových fondů“.  

Významné hedgeové fondy 

Mezi významné a slavné hedgeové fondy patří zejména: 

 • Bridgewater Associates: Největší hedgeový fond na světě, který v roce 1975 založil Ray Dalio, jenž byl nedávno časopisem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí. 

 • Quantum Fund: Vedený Georgem Sorosem a jeden z nejznámějších hedgeových fondů ze 70. let. V roce 1992 Quantum Fund údajně „prolomil existenci Bank of England“ a to spekulací proti britské libře. 

 • Long Term Capital Management: LTCM byl založen v roce 1994 několika ekonomy, nositeli Nobelovy ceny, a přestože byl po určitou dobu úspěšný, v roce 1998 prodělal 4,6 miliardy dolarů za méně než čtyři měsíce.  


Závěr 

Hedgeové fondy jsou soukromé alternativní investice, které využívají peníze investorů k vytvoření portfolia složeného z cenných papírů a dalších aktiv.  

Využívají různé metody k dosažení hlavního cíle, kterým je zpravidla dosažení nadprůměrných výnosů. 

Vzhledem k využívání sofistikovaných strategií, jako je prodej nakrátko, obchodování s deriváty a využívání pákového efektu, bývají hedgeové fondy rizikovější než tradiční investice, jako jsou podílové fondy a ETF. 


Zdroj: Seeking Alpha 

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00

Aktuálně

Akcie GameStopu stoupají po dokončení prodeje akcií v hodnotě 933 milionů dolarů po šílenství kolem memů

25. 5. 2024

|

1:18

Povzbuzeni výsledky Nvidia, Wall Street doufá v „scénář Zlatovlásky“

25. 5. 2024

|

0:09

Jak Morgan Spurlock a „Super Size Me“ změnili náš pohled na rychlé občerstvení

24. 5. 2024

|

22:30

Nasdaq vede americké akcie výše v pátek, i když Dow ukončuje pětitýdenní vítěznou šňůru

24. 5. 2024

|

22:10

Bydlení zvyšuje náklady na život – ale vyšší sazby nejsou pachatelem

24. 5. 2024

|

21:49

Bidena vyřadili z hlasovacích lístků v Ohiu. Guvernér to označuje za ‚absurdní‘.

24. 5. 2024

|

20:59

Nadcházející webinář:

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00