Search
Close this search box.

Dlouhodobé investování: Definice a strategie 

Hromádka mincí a dřevěný budík jako časová osa investičních cílů. Dlouhodobé investování
Zdroj: shutterstock.com

Dlouhodobé investování je koncept označující investiční strategii nákupu a držení investic po dobu delší než 10 let. Zjistěte, jaké jsou nejlepší druhy investic a strategie pro dlouhodobé investory. 


Co je to dlouhodobá investice? 

Dlouhodobé investování je vhodnou investiční strategií pro investora s časovým horizontem delším než 10 let. 

Krátkodobé výkyvy cen nepůsobí v delším časovém období tak hrozivě. Proto jsou dlouhodobí investoři ochotni akceptovat větší riziko výměnou za možnost dosáhnout v průběhu času vyšších relativních výnosů. 

Jakmile se přibližuje finanční cíl investora, může se rozhodnout pro investování do aktiv s nižším rizikem, aby dosáhl stabilnějších výnosů. 

Například čtyřicátník, který si spoří na důchod, může ve svém portfoliu převažovat akcie. Ale když mu zbývá 10 let do důchodu, může snížit expozici vůči akciím a možná držet více dluhopisů. 


Výhody dlouhodobého investování 

Dlouhodobé investování je strategie, která přináší řadu výhod, včetně úsporu nákladů, času a efekt složeného úročení. 

Mezi benefity dlouhodobého investování patří: 


Úspora nákladů: Díky občasnému nakupování akcií v kombinaci se strategií „kup a drž“ se snižují související poplatky za pořízení akcií.

Úspora času: Dlouhodobé investování nevyžaduje velké úsilí a někteří investoři uplatňují přístup „kup a zapomeň“, čímž ušetří spoustu času.

Složené úročení: Dlouhodobí investoři mohou profitovat ze složeného úročení díky reinvestici dividend. Dividendy lze dále reinvestovat.


Druhy aktiv u dlouhodobých investic 

Mezi hlavní druhy aktiv u dlouhodobých investic patří akcie, dluhopisy, podílové fondy, ETF fondy a nemovitosti. Každý typ investice má specifický profil rizika a výnosu, kterému by investoři měli před investováním porozumět. 

Akcie

Jedná se o cenné papíry, které představují majetkový podíl ve společnosti. Akcie poskytují investorovi nebo akcionáři nárok na zisk společnosti a také některá práva, například právo hlasovat o budoucnosti firmy. 

Poznámka: Průměrný historický výnos akciového trhu se pohybuje kolem 10 %, nicméně dlouhodobí investoři by měli očekávat několikanásobnou korekci trhu o 5 až 10 % ročně a v průměru každých 5 až 7 let alespoň jeden medvědí trh, tedy pokles o 20 % a více. 

Dluhopisy

Dluhopisy jsou cenné papíry s fixním výnosem, které představují půjčku od investora firmě nebo vládní instituci. Nabízejí zpravidla garantovaný pevný výnos.

Protože ceny dluhopisů jsou stabilnější než ceny akcií (minimální korelace), používají se dluhopisy jako nástroj k diverzifikaci.  


Podílové fondy

Tyto fondy jsou řízená investiční portfolia, která obvykle obsahují desítky nebo stovky cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kombinace všech aktiv.  

Zejména usnadňují investorovi získat diverzifikovanou expozici vůči širokému segmentu trhu, což přispívá ke snížení rizika ve srovnání s investováním do jednotlivých cenných papírů.

Poznámka: Podílové fondy mohou být aktivně nebo pasivně spravované. Aktivní přístup zahrnuje například snahu překonat index, jako je S&P 500, zatímco pasivní přístup se snaží vyrovnat výnosům referenčního indexu, a to po odečtení všech poplatků. 

ETF fondy

Burzovně obchodované fondy (zkr. ETF) jsou investiční cenné papíry, které kombinují určité atributy akcií a podílových fondů.

Podobně jako akcie se ETF fondy obchodují v rámci jednotlivých dnů na burze. Stejně jako pasivně spravované podílové fondy se mnoho fondů ETF snaží sledovat výkonnost referenčního indexu. 


Nemovitosti

Investice do nemovitostí zahrnuje rezidenční nemovitosti, komerční nemovitosti a pozemky.

Někteří investoři dávají přednost realitním investičním fondům (zkr. REIT), což jsou firmy, které vlastní nebo provozují nemovitosti za účelem generování příjmů pro jejich vlastníky, společníky nebo akcionáře. 

REIT fondy umožňují investorům podílet se na pasivních příjmech plynoucí z nemovitostí, aniž by je přímo vlastnili.

Poznámka: Důvodem, proč jsou fondy REIT obecně považovány za příjmové investice, je to, že jsou povinny vyplácet 90 % zdanitelného příjmu ve formě dividend akcionářům.  

Strategie dlouhodobého investování

Strategie dlouhodobého investování obecně představují investiční metodu „kup a drž“, ale mohou zahrnovat celou řadu souvisejících strategií nebo stylů, jako je pasivní nebo aktivní investování, případně růstové nebo hodnotové investování. 


a) Strategie „kup a drž“

Jak již samotný název napovídá, investiční strategie typu „kup a drž“ zahrnuje nákup investic a jejich dlouhodobé držení bez ohledu na krátkodobé cenové výkyvy.   

Nejoblíbenější a obecně nejdoporučovanější strategií pro dlouhodobé investory je právě strategie „kup a drž“, která obvykle usiluje o dlouhodobý růst kapitálu. 


b) Pasivní investování

Pasivní investování je strategie, která zahrnuje dlouhodobé investování s velmi nízkým objemem nákupů a prodejů.

Pasivní investoři mohou investovat do různých investičních cenných papírů, ale často využívají indexové fondy, což je obvykle podílový fond nebo ETF, který sleduje výkonnost podkladového indexu, například index S&P 500. 

Poznámka: Někteří pasivní investoři využívají služeb robotického poradce, který poskytuje automatizované investiční služby, jako je alokace a rebalancování portfolia, na základě preferencí investora. 

c) Aktivní investování

Aktivní investování zahrnuje praktický investiční postup, který může zahrnovat investiční výzkum, analýzu cenných papírů a načasování obchodů.

Aktivní správa portfolia obvykle sleduje plánovaný cíl překonat klíčový benchmark, jako je inflace nebo index S&P 500, nebo dokonce dosáhnout absolutního výnosu. 


d) Růstové investování

Růstové investování je strategie, která usiluje o zhodnocení kapitálu a obvykle zahrnuje agresivní typy investic, jako jsou růstové akcie, u nichž se předpokládá rychlejší růst, než je průměr trhu.

Růstové investování může být vhodné pro investory, kteří jsou schopni tolerovat výrazné krátkodobé výkyvy trhu kvůli vidině nadprůměrných dlouhodobých výnosů. 


e) Hodnotové investování

Hodnotové investování je strategie, která zahrnuje použití fundamentální analýzy k nalezení cenných papírů, které se prodávají pod jejich vnímanou vnitřní hodnotou.

Hodnotový investor obvykle nakupuje a drží hodnotové akcie, které často vyplácejí dividendy a obvykle mají nižší relativní poměr P/E než akcie růstové. 


f) Dividendové investování

Dividendové investování je strategie nákupu akcií, které pravidelně vyplácejí dividendy, a využívá sílu složených výnosů k vytváření příjmu z investic.

Dlouhodobí investoři se mohou reinvestovat dividendy, které se použijí na nákup dalších akcií, čímž se umocní složený efekt. 


e) Strategie průměrování nákladů (DCA)

Průměrování nákladů (DCA) je investiční strategie, při níž investor v pravidelných intervalech opakovaně nakupuje investice.

Protože investor realizuje rozdílné vstupní ceny, může strategie DCA snížit volatilitu a riziko v portfoliu, neboť investor provádí nákupy v pravidelných intervalech, nikoli najednou. 

Poznámka: Průměrování nákladů lze docílit nastavením automatického investičního procesu nebo manuálně, kdy investor sám rozhodne, kdy má provést následné investice. 

Závěr  

Dlouhodobé investování je držení cenného papíru nebo aktiva obvykle po dlouhou dobu, například 10 let nebo déle. 

Dlouhodobé investiční strategie často představují metodu „kup a drž“. Zaměřují se především na dosažení příznivého výnosu po celou dobu držby, přičemž zpravidla ignorují krátkodobé výkyvy na trzích. 


Zdroj: Seeking Alpha 

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Nvidia: Příběh růstu a inovací - Jak se z vizionářského startupu stala technologickým lídrem

Datum: 3. července

Čas: 18:00

Aktuálně

6 dolarů za hot dog? To je suma, kterou jsou Američané dnes ochotni utratit.

30. 5. 2024

|

0:51

Targetův plán na omezení zboží Pride jej dělá „vypadat slabě“, říká odborník

29. 5. 2024

|

22:59

Akcie Faraday Future se propadají, zaznamenávají největší denní pokles v historii

29. 5. 2024

|

22:45

HP snižuje tempo poklesu prodeje s ohledem na předpokládaný boom PC s AI

29. 5. 2024

|

22:30

Předpověď zisků Salesforce je slabá a akcie klesají

29. 5. 2024

|

22:18

Akcie uzavřely se snížením, v čele byl pokles Dow Jones Industrial Average o 411 bodů.

29. 5. 2024

|

22:05