Search
Close this search box.

Zelené dluhopisy: Co jsou tzv. green bonds?   

Zelený dluhopis je cenný papír s fixním výnosem zaměřený na shromažďování finančních prostředků na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Investoři, kteří se zajímají o zelené dluhopisy, by se měli před jejich nákupem seznámit s jednotlivými druhy, a zároveň s výhodami a nevýhodami tohoto investičního nástroje. 


Definice zelených dluhopisů 

Zelený dluhopis je druh cenného papíru s fixním výnosem, který se vydává za účelem financování projektů, které mohou mít pozitivní dopad na životní prostředí. Podobně jako jiné typy dluhopisů poskytují zelené dluhopisy stanovený výnos a představují půjčku od investora firmě, organizaci nebo vládní instituci. 

Neexistuje žádná specifická definice, která by stanovila, co je a co není zelený dluhopis. Investoři by však měli vědět, že existují dva mezinárodně uznávané soubory norem pro vydávání zelených dluhopisů:  

 • Standard a certifikace zelených dluhopisů : Jedná se o rámec kritérií týkajících se zelených dluhopisů, která jsou v první řadě v souladu se snižováním emisí skleníkových plynů stanoveným v Pařížské dohodě. Tento rámec je celosvětově používán emitenty dluhopisů a investory k identifikaci investic, které se podílejí na řešení změny klimatu. 

 • Zásady zelených dluhopisů (z angl. GBP) : Tyto zásady jsou dobrovolně přijímanými pokyny pro osvědčené postupy, které mají podpořit transparentnost a zveřejňování informací. GBP tak pomáhá investorům tím, že propaguje pravdivé informace pro vyhodnocování zelených dluhopisů a jejich skutečnému dopadu na životní prostředí.  


Typy zelených projektů

Existuje pět hlavních typů projektů týkajících se zelených dluhopisů, jak je mapují Zásady zelených dluhopisů (Green Bond Principles, GBP). Mezi tyto rozsáhlé kategorie patří zejména: 

 1. Zmírňování změny klimatu
 2. Adaptace na změnu klimatu 
 3. Biodiverzita 
 4. Ochrana přírodních zdrojů
 5. Prevence a kontrola znečištění


V rámci těchto rozsáhlých okruhů existuje však více typů projektů. Mezi další takové projekty patří:  

 • Energie z obnovitelných zdrojů 
 • Energetická účinnost
 • Ekologická doprava 
 • Udržitelné nakládání s vodou a kanalizací  
 • Ekologicky šetrné technologie a výroba
 • Ekologické stavby


Jak fungují zelené dluhopisy 

Zelené dluhopisy financují projekty šetrné k životnímu prostředí, jako je energetická účinnost, prevence znečištění a ekologická doprava. Tyto dluhopisy fungují obdobně jako jiné dluhopisy, neboť investorovi, který zapůjčí emitentovi peníze na financování projektu, vyplácejí stanovenou částku tzv. kupónovou platbu.  

Aby se dluhopis kvalifikoval jako zelený, musí obdržet certifikaci Radou pro klimatické dluhopisy, což je třetí subjekt, který ověřuje, zda se z dluhopisu budou financovat projekty, které jsou prospěšné pro životní prostředí. 


Kdo vydává zelené dluhopisy 

Dva z hlavních emitentů zelených dluhopisů jsou Fannie Mae a Světová banka. Vlády zemí, jako jsou Spojené státy, Německo, Francie a Čína, jsou předními emitenty zelených dluhopisů. Zelené dluhopisy mohou vydávat také lokální nebo státní autority. 


Objem a hodnota trhu se zelenými dluhopisy 

Od roku 2008, kdy Světová banka zahájila svou iniciativu v oblasti změny klimatu, se trh se zelenými dluhopisy výrazně rozrostl. Do roku 2015 podle portálu climatebonds.net dosáhl trh se zelenými dluhopisy celkového objemu ve výši 104 miliard dolarů. Do konce roku 2020 dokonce překročil objem v hodnotě 1 bilionu dolarů.   


Příklad zeleného dluhopisu 

Příkladem zelených dluhopisů je série výnosových dluhopisů v oblasti dopravy, které emitoval New York se svým Metropolitním dopravním úřadem (MTA). Tyto dluhopisy jsou jedním z typů dluhopisů na ochranu klimatu, které přispívají k financování ekologických dopravních projektů zaměřených na snižování emisí uhlíku. 


Výhody a nevýhody  

Vzhledem k tomu, že řada zelených dluhopisů emitují městské úřady, mohou být tyto dluhopisy daňově zvýhodněny, což je může učinit atraktivními pro investování, zejména v rámci zdanitelného příjmu. Tento výhodný daňový status slouží také jako podnět pro investory, aby pomohli financovat projekty, které jsou prospěšné pro životní prostředí. 


Výhody 

 • Potenciální daňové výhody: Zelené dluhopisy emitované některými státními subjekty mohou investorům zajistit příjem osvobozený od daně. 

 • Podpora životního prostředí: Investoři mají možnost získat výnos z investice a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. 


Nevýhody  

 • Nízké výnosy: Dluhopisy emitované státními subjekty mají často nižší výnosy než dluhopisy korporátní. 

 • Nedostatek kontroly: Vlády totiž mohou mít prostředky na financování projektu již k dispozici. Pokud na stejný projekt vydají zelené dluhopisy, mohou se tak uvolnit peníze na jiné účely. 


Klimatické dluhopisy vs. zelené dluhopisy 

Klimatické dluhopisy a zelené dluhopisy mohou být často zaměňovány. Avšak klimatické dluhopisy se vydávájí speciálně za účelem prevence nebo zmírnění změn klimatu a jsou certifikovány Iniciativou pro klimatické dluhopisy.  

Zelené dluhopisy jsou rozsáhlejší kategorií dluhových investičních nástrojů, do níž lze zařadit klimatické dluhopisy a řadu dalších dluhopisů, které jsou vydávány za účelem ochrany životního prostředí. 


Modré dluhopisy vs. zelené dluhopisy 

Modré dluhopisy se emitují speciálně na financování projektů na ochranu oceánů a dalších vodních ekosystémů. Jsou druhem zelených dluhopisů, což je obecná kategorie dluhových nástrojů vydávaných za účelem financování projektů šetrných k životnímu prostředí. 


Shrnutí a závěr 

Zelené dluhopisy jsou investice s fixním výnosem, které financují projekty zaměřené na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že zelené dluhopisy jsou často vydávány státními subjekty, mohou investorovi poskytovat daňové výhody. 


Zdroj: Seeking Alpha

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Nvidia: Příběh růstu a inovací - Jak se z vizionářského startupu stala technologickým lídrem

Datum: 3. července

Čas: 18:00

Aktuálně

6 dolarů za hot dog? To je suma, kterou jsou Američané dnes ochotni utratit.

30. 5. 2024

|

0:51

Targetův plán na omezení zboží Pride jej dělá „vypadat slabě“, říká odborník

29. 5. 2024

|

22:59

Akcie Faraday Future se propadají, zaznamenávají největší denní pokles v historii

29. 5. 2024

|

22:45

HP snižuje tempo poklesu prodeje s ohledem na předpokládaný boom PC s AI

29. 5. 2024

|

22:30

Předpověď zisků Salesforce je slabá a akcie klesají

29. 5. 2024

|

22:18

Akcie uzavřely se snížením, v čele byl pokles Dow Jones Industrial Average o 411 bodů.

29. 5. 2024

|

22:05