Search
Close this search box.

Co je úroková sazba a jak ovlivňuje vývoj akciového trhu?

Šipka a hromada peněz jako finanční úspory. Koncept co je úroková sazba a její dopady na akciový trh
Zdroj: shutterstock.com

Změny úrokových sazeb mají vliv nejen na ekonomiku, ale také na ceny akcií. V článku se dozvíte, co je úroková sazba, a jak klesající a rostoucí úrokové sazby ovlivňují akciový trh.


Úrokové sazby a prémie za riziková aktiva

Investoři, kteří nakupují a drží akcie, očekávají vyšší výnosy za podstoupení vyššího rizika. Kdežto aktiva s nízkým výnosem jsou obvykle bezriziková. Příkladem takových aktiv jsou pokladniční poukázky.

Například při růstu úrokových sazeb rostou i výnosy nově emitovaných pokladničních poukázek. Čím více investoři obdrží za vlastnictví bezrizikového aktiva, tím nižší je riziková prémie u rizikových aktiv, jako jsou například růstové akcie.

Zjednodušeně řečeno, když bezrizikové aktivum začne působit atraktivněji, rizikové aktivum v tomto ohledu vypadá méně lákavě.

Při poklesu úrokových sazeb dochází u investorů k opačnému efektu, kdy výnosy pokladničních poukázek klesají a riziková prémie u rizikových aktiv se zvyšuje.

Poznámka:

Riziková prémie je očekávaný výnos aktiva, který převyšuje bezrizikovou výnosovou míru, což je výnos očekávaný od investice s nízkou pravděpodobností finanční ztráty.

Tradiční referenčním nástrojem bezrizikového aktiva jsou státní pokladniční poukázky (T-bill), neboť jsou kryté americkou vládou.

Co je úroková sazba federálních fondů?

Sazba federálních fondů je úroková sazba, kterou stanovuje Federální výbor pro volný trh (Federal Open Market Committee, FOMC), politický výbor Federálního rezervního systému.

Komerční banky uplatňují stanovenou cílovou sazbu FOMC při půjčování nebo vypůjčování hotovosti, aby splnily požadavky Fedu na povinné minimální rezervy.

Poznámka:

S účinností od 26. března roku 2020 snížil Federální rezervní systém své povinné minimální rezervy na nulu. Tato politika zůstane v platnosti, dokud se Fed nerozhodne svůj požadavek zvýšit.

Fed však stále motivuje banky k udržování hotovosti v rezervách tím, že vyplácí tzv. úrok z rezervních zůstatků neboli IORB. Vyplácí úrok z peněz, které banky drží v rezervách.

Jak Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby?

Federální rezervní systém zvedá úrokové sazby zvyšováním sazby federálních fondů, což je cílová sazba rezerv, kterou banky používají pro jednodenní úvěry.

Fed také tyto sazby zvyšuje prodejem dluhopisů na volném trhu. Tato opatření snižují nabídku peněz s cílem zbrzdit ekonomiku, což může vést ke snížení inflace.


Jak Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby?

Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby snižováním sazby federálních fondů, což je cílová sazba rezerv, kterou banky používají pro jednodenní úvěry.

Fed může také snížit úrokové sazby nákupem dluhopisů na volném trhu. Obě tyto operace zvyšují nabídku peněz za účelem stimulace hospodářského růstu.


Úrokové sazby a inflace

Mezi úrokovými sazbami a inflací existuje inverzní vztah.

Pokud například Federální rezervní systém zvýší sazbu federálních fondů, tj. utahuje tím nabídku peněz, což pomáhá regulovat inflaci.

A když Fed naopak tzv. uvolní peněžní zásobu snižováním sazeb, inflace má tendenci růst.


Jak rostoucí úrokové sazby ovlivňují ceny dluhopisů?

Mezi úrokovými sazbami a cenami dluhopisů existuje nepřímý vztah. Například když úrokové sazby rostou, výnosy dluhopisů obecně rostou. 

Vzhledem k tomu, že nižší výnosy u dluhopisů se v prostředí rostoucích sazeb stávají méně atraktivní, tržní ceny těchto dluhopisů mají tendenci klesat.

Poznámka:

Čím delší je splatnost dluhopisu, tím citlivější je vůči úrokovým sazbám. Například při růstu úrokových sazeb mají ceny dlouhodobých dluhopisů tendenci klesat více než dluhopisy s kratší splatností.

Platí to i naopak. Když úrokové sazby klesají, očekává se, že ceny dlouhodobých dluhopisů porostou rychleji než dluhopisy s kratší dobou splatnosti.

Jak rostoucí úrokové sazby ovlivňují ceny akcií? 

Při zvýšení úrokových sazeb je půjčování peněz pro komerční banky dražší a tyto banky mají tendenci přenášet toto navýšení sazeb na své klienty, kterými mohou být jednotliví spotřebitelé, malé podniky nebo větší společnosti.

Vyšší náklady na hotovost mají tendenci negativně ovlivňovat ceny kapitálových aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy.

Základním důvodem, proč může být zvyšování sazeb pro ceny akcií nepříznivé, je skutečnost, že vyšší výpůjční sazby mají tendenci snižovat ziskové marže podniků.

Vzhledem k tomu, že i jejich zákazníci čelí vyšším výpůjčním nákladům, poptávka po zboží a službách se často snižuje, což dále zhoršuje ziskovost podniků.


Jak klesající úrokové sazby ovlivňují ceny dluhopisů?

Jelikož mezi úrokovými sazbami a cenami dluhopisů existuje inverzní vztah, klesající sazby budou tlačit ceny dluhopisů nahoru.

Důvodem je skutečnost, že za nižší sazby se platí nižší úrok, což zvyšuje atraktivitu dluhopisů s vyšším úrokem, a tím i tržní ceny.


Jak klesající úrokové sazby ovlivňují ceny akcií?

Při poklesu úrokových sazeb klesají výpůjční náklady bank, podniků i spotřebitelů.

Nižší výpůjční náklady nejenže zvyšují ziskové marže podniků, ale zároveň dochází ke zvýšení nabídky peněz v ekonomice, a to vede k vyšší poptávce po zboží a službách.

Kombinace vyšších ziskových marží a vyšší spotřebitelské poptávky je pro ceny akcií obecně příznivá.


Závěr

Co je úroková sazba? Úrokové sazby ovlivňují akciový trh a celou ekonomiku. Změny úrokových sazeb mohou ovlivnit ceny akcií bezprostředně, zatímco dopad na ekonomiku může trvat několik měsíců. 

Klesající sazby stimulují ekonomiku tím, že snižují náklady na půjčky, zatímco rostoucí sazby mají za cíl zpomalit ekonomiku a regulovat inflaci.


Zdroj: Seeking Alpha

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00

Aktuálně

Akcie GameStopu stoupají po dokončení prodeje akcií v hodnotě 933 milionů dolarů po šílenství kolem memů

25. 5. 2024

|

1:18

Povzbuzeni výsledky Nvidia, Wall Street doufá v „scénář Zlatovlásky“

25. 5. 2024

|

0:09

Jak Morgan Spurlock a „Super Size Me“ změnili náš pohled na rychlé občerstvení

24. 5. 2024

|

22:30

Nasdaq vede americké akcie výše v pátek, i když Dow ukončuje pětitýdenní vítěznou šňůru

24. 5. 2024

|

22:10

Bydlení zvyšuje náklady na život – ale vyšší sazby nejsou pachatelem

24. 5. 2024

|

21:49

Bidena vyřadili z hlasovacích lístků v Ohiu. Guvernér to označuje za ‚absurdní‘.

24. 5. 2024

|

20:59

Nadcházející webinář:

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00